Boelsma Advies

Naast mijn werk als homeopaat ben ik elf jaar manager van de grootste beroepsvereniging voor homeopaten, de NVKH geweest. Ik heb veel bestuurlijke ervaring opgedaan in onder meer de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen, Homeopaten Zonder Grenzen en het COC. Ruim 14 jaar vertegenwoordigde ik met veel enthousiasme de Nederlandse homeopaten in de Europese koepelorganisatie ECCH. Vanuit die functie heb ik meegewerkt aan het tot stand komen van een Europees beroepsprofiel, Europese richtlijnen voor homeopathisch werkende artsen en diverse andere kwaliteitsdocumenten. Ik heb de Britse verzekeraar Balens naar Nederland gehaald, waardoor nu voor alle therapeuten een betaalbare beroepsaansprakelijkheidsverzekering binnen handbereik is.

Recent ben ik nauw betrokken geweest bij het implementeren en uitvoeren van onder meer de nieuwe wetten WKKGZ, Wtza en WBTR.

Op dit moment zet ik mij in als secretaris van het dagelijks bestuur van de grootste koepelorganisatie in dit veld, RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Er zijn ruim 30 beroepsverenigingen die samen 9000 therapeuten vertegenwoordigen, aangesloten bij deze koepel. Tevens vertegenwoordig ik RBCZ in de Europese koepelorganisatie EUROCAM. Dit versterkt onze positie in de markt aanzienlijk.

Graag stel ik mijn ruime bestuurlijke ervaring en kennis van het complementaire veld ter beschikking van organisaties die behoefte hebben aan advies en ondersteuning op bestuurlijk, organisatorisch en/of inhoudelijk vlak.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen via info@aboelsma.com of 06-41711971